Privacyverklaring

Privacyverklaring Mindfulness Atelier (november 2023)

Wie ben ik:

Mindfulness Atelier, gevestigd aan de Atalanta 1, 4533 HG Terneuzen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
www.mindfulnessatelier.nl, Atalanta 1, 4533 HG Terneuzen, 06-53 68 1500
Marja Donze is de Functionaris Gegevensbescherming van Mindfulness Atelier. Zij is te bereiken via mindfulrunterneuzen@gmail.com 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Mindfulness Atelier verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer 
– E-mailadres 
– Evt. medische gegevens indien je dit zelf belangrijk vindt om te melden. Deze velden zijn niet verplicht.
– Bankrekeningnummer
– Foto’s voor reclamedoeleinden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mindfulrunterneuzen@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie. 

Tijdens de uitvoering van onze diensten maken wij regelmatig foto’s voor reclamedoeleinden op social media bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Voordat er foto’s gemaakt worden zullen wij altijd om toestemming vragen of je ermee akkoord gaat dat er foto’s gemaakt worden en of deze gepubliceerd mogen worden. 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Mindfulness Atelier verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
– Het afhandelen van jouw aanmelding of vraag
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Mindfulness Atelier verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Mindfulness Atelier maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Mindfulness Atelier bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: 
– Voor- en achternaam – wettelijke termijn van 7 jaar (fiscale bewaarplicht)
– Adresgegevens – wettelijke termijn van 7 jaar (fiscale bewaarplicht)
– Telefoonnummer – je telefoonnummer wordt bewaard in het archief formulieren via onze website. Je gegevens worden echter nadat het doel gerealiseerd is niet meer gebruikt door Mindfulness Atelier.

– E-mailadres – je e-mailadres wordt bewaard in het archief formulieren via onze website. Je gegevens worden echter nadat het doel gerealiseerd is niet meer gebruikt door Mindfulness Atelier.
– Medische gegevens – je medische gegevens bewaren we indien je deze zelf hebt ingevuld (geen verplicht veld) in het archief formulieren via onze website. Je gegevens worden echter nadat het doel gerealiseerd is niet meer gebruikt door Mindfulness Atelier. Medische gegevens verstrekt ten behoeve van een NEI-consult worden tot 10  jaar na de laatste behandeling bewaard.  Bankrekeningnummer – wettelijke termijn van 7 jaar (fiscale bewaarplicht)
Indien je graag wil dat we je ingevulde contactformulier volledig wissen in ons archief, dan kun je dit aangeven via mindfulrunterneuzen@gmail.com.

Delen van persoonsgegevens met derden 
Mindfulness Atelier deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mindfulness Atelier blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Mindfulness Atelier gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mindfulness Atelier en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden. Ik verzoek je jouw verzoek te sturen naar mindfulrunterneuzen@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Mindfulness Atelier wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Mindfulness Atelier neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via mindfulrunterneuzen@gmail.com

Chat openen
Hulp nodig of vragen?
Hoi! Hoe kan ik je helpen?